Метеоропатија и хомеопатските лекови

Метеоропатија и хомеопатските лекови

Метеоропатија (од Грчки meteora – неземски, боженствен феномен и phatos – болка) е пореметување, или физичка состојба или симптом кое се должи на состојбата на времето како влажност, температура или притисок. Луѓето кои патат од овој феномен се викаат...
Прва помош со хомеопатија – Повреда на нервното ткиво

Прва помош со хомеопатија – Повреда на нервното ткиво

Hypericum perforatum Овој препарат го има истиот ефект кај траума на нервите како што го има Arnica-та на мускулното ткиво. Остри, прободувачки, неиздржливи болки,  кои се движат по должината на нервот, најмногу во пределот на траумата. Се влошува од допир и од...
Прва помош со хомеопатија – Очни трауми

Прва помош со хомеопатија – Очни трауми

Hamamelis За субкоњуктивни крварења, кога очите се исполнети со крв и болката е карактеристична за овој препарат со чувство на прскање на очните јаболка. Ledum palustre Овој препарат е за „помодрено око“. Слично на Arnica во токсични дози белиот ледум предизвикува...
Прва помош со хомеопатија – Фрактури

Прва помош со хомеопатија – Фрактури

Фрактурите се резултат на траума предизвикана од делување на голема сила, при тоа го оштетува коскеното ткиво и тоа преку дејство на лост или пак од продолжено дејство, продолжено пренапрегање. Фрактурите може да бидат препознати веродостојно по дисторзијата на...
Прва помош со хомеопатија – Шинувања

Прва помош со хомеопатија – Шинувања

Повредите кои се јавуваат како резултат на изместување и превиткување често се предизвикани од траума која се случила под дејство на ненадејна сила која ја преистегнува нормалната подвижност на зглобот, мускулот или лигаментите. Зависно од интензитетот на траумата,...
Функционални колонопатии – Колонопатии со дијареа

Функционални колонопатии – Колонопатии со дијареа

Кога станува збор за хронични дијареи, пред сè треба да се исклучи постоење на туморозни процеси или дивертикули, како и хеморагичен улцерозен ентероколит. Покрај другото треба да сме сигурни дека болниот не пати од паразити, или пак се навикнал да зема одредени...
error: Content is protected !!