Месец на хомеопатијата
со хомеопатската ординација ГАИА и
Здружението за хармоничен раст и развој ГАЕА

10
Април, 2014

 

Повелете во паркот со авиончето во четврток на 10-ти Април 2014, од 16 до 21 часот.

Организатори

Хомеопатската Ординација ГАИА, Здружението за Хармоничен Раст и Развој ГАЕА, Здужението ГАЈАТРИ и Фабриката за хомеопатски лекови Продис.

10-ти Април ширум светот свечено се празнува од страна на хомеопатската заеница, значаен датум, денот на раѓањето на таткото на Хомеопатијата Christian Friedrich Samuel Hahnemann (10 April 1755 – 2 July 1843). Зборот Хомеопатија е кованица од ὅμοιος homoios “слично-” и πάθος pathos “патење” кое го открува и основниот принцип на хомеопатијата Similia similibus curentur Слично се лекува со слично.

Програма

Програма за 05.04.2014

10.00 Отварање на настаност со воведен говор
Др. Биљана Ѓуроска серт. хомеопат
10.30 Прва помош со Хомеопатија, краток курс
Др.Биљана Ѓуроска серт.хомеопат
13.00 Презентација на Продис
14.00 Даница Матевска серт. хомеопат
ХОМЕОПАТИЈА ВО АГРОНОМИЈА
15.30 Марина Колева Крстиќ серт. хомеопат
НЕМИРОТ НА ТУБЕРКУЛИНУМ НИЗ ВЕКОВИТЕ ДО ДЕНЕС
16.30 Бојанка Ѓеоргиевска серт. хомеопат
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СЛУЧАЈ
17.30 Лорета Антовска серт. хомеопат
BUFO RANA
18.30 Тодорка Кралевска серт.хомеопат
CYGNUS BEWICKII (ЛЕБЕД)

ГАИА

Бул. АСНОМ бр. 24 локал 3, 1000 Скопје
+389 70 72 36 31
+389 2 511 0234
info@homeopatija.com.mk

СЛЕДЕТЕ НЕ
error: