Д-Р БИЉАНА ЃУРОСКА

специјализиран хомеопат

Д-Р БИЉАНА ЃУРОСКА

Д-Р БИЉАНА ЃУРОСКА

Др. Биљана Ѓуроска е доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат.
Има завршено Медицински факултет, а својата едукација и специјализација ја продолжи во полето на хомеопатијата. Има завршено обука за Клиничка Хомеопатија на Медицинкиот Универзитет во Софија и on-line едукација Wednesday’s with Sankaran, двегодишна програма каде се учи методот на работа на Др. Раџан Шанкаран.
Моментално е на постдипломски студии кај George Vithoulkas на Интернационалната Академија на Класична Хомеопатија.
Таа е и основач на Школата за Интегрирана Хомеопатија, првата македонска школа која врши хомеопатска едукација.
Моментално работи во Хомеопатската Ординација ГАИА.

dr.b.gjuroska@homeopatija.com.mk

Не постои поголема можност, одговорност или обврска која може на едно човечко битие да му биде зададена одколку тоа да стане лекар. Грижејќи се за страдањето тој треба да поседува научно знаење, технички способности и човечко разбирање. Оној кој работи вака со храброст, со мудрост и со понизност и смиреност тој ќе го услужи својот близок и ќе изгради уникатен карактер во себе. Лекарот не треба да прашува повеќе од ова за својата судбина; тој треба да стане ништо помалку од ова.

Принципите на Интерна Медицина од T. F. Harrison

ГАИА

Бул. АСНОМ бр. 24 локал 3, 1000 Скопје
+389 70 72 36 31
+389 2 511 0234
info@homeopatija.com.mk

СЛЕДЕТЕ НЕ
error: