Функционални колонопатии               – Колонопатии со запек –

Функционални колонопатии – Колонопатии со запек –

Колонопатиите се состојба, при која има дефекации, кои останале подолго време во цревата. Најчесто зборуваме за запек кога пациентот оди помалку од 3 пати седмично. Паралелно со лечењето големо внимание се посветува на диета (богата со целулозни влакна и пиење на...
Функционални колонопатии

Функционални колонопатии

Функционалните колонопатии се една од најчестите причини за консултации во општата медицина. За функционални колонопатии се зборува во случај на потешкотии во пасажата на дебелото црево без никакви органски пореметувања (со инфекции, паразити или тумор). Станува забор...
Препарати кои се наменети за гастроинтестинални потешкотии со попатни општи симптоми

Препарати кои се наменети за гастроинтестинални потешкотии со попатни општи симптоми

Pulsatilla Кај овој препарат гастроинтестиналните симптоми се променливи; чуствуваат тежина во епигастриумот и понекогаш раздразнителни болки. Често болките се резултат на конзумирање на мрсна храна (Pulsatilla е еден од основните препарати кои се издаваат во случаите...
error: