Метеоропатија и хомеопатските лекови  II

Метеоропатија и хомеопатските лекови II

ПРОМЕНА НА ВРЕМЕТО ОД ЛАДНО НА ТОПЛО (ВЛОШУВАЊЕ) Bryonia Kalium sulfuricum Кај овој препарат сите симптоми се влошуваат од топлина. Причината за тоа е бидејќи се топлокрвни. Неможат да ја издржат топлината на собата или било каква друга форма на топлина.  Се...
Метеоропатија и хомеопатските лекови

Метеоропатија и хомеопатските лекови

Метеоропатија (од Грчки meteora – неземски, боженствен феномен и phatos – болка) е пореметување, или физичка состојба или симптом кое се должи на состојбата на времето како влажност, температура или притисок. Луѓето кои патат од овој феномен се викаат...
Прва помош со хомеопатија – Повреда на нервното ткиво

Прва помош со хомеопатија – Повреда на нервното ткиво

Hypericum perforatum Овој препарат го има истиот ефект кај траума на нервите како што го има Arnica-та на мускулното ткиво. Остри, прободувачки, неиздржливи болки,  кои се движат по должината на нервот, најмногу во пределот на траумата. Се влошува од допир и од...
Прва помош со хомеопатија – Очни трауми

Прва помош со хомеопатија – Очни трауми

Hamamelis За субкоњуктивни крварења, кога очите се исполнети со крв и болката е карактеристична за овој препарат со чувство на прскање на очните јаболка. Ledum palustre Овој препарат е за „помодрено око“. Слично на Arnica во токсични дози белиот ледум предизвикува...
Прва помош со хомеопатија – Фрактури

Прва помош со хомеопатија – Фрактури

Фрактурите се резултат на траума предизвикана од делување на голема сила, при тоа го оштетува коскеното ткиво и тоа преку дејство на лост или пак од продолжено дејство, продолжено пренапрегање. Фрактурите може да бидат препознати веродостојно по дисторзијата на...
error: