ПРОМЕНА НА ВРЕМЕТО ОД ЛАДНО НА ТОПЛО (ВЛОШУВАЊЕ) Bryonia Kalium sulfuricum Кај овој препарат сите симптоми се влошуваат од топлина. Причината за тоа е бидејќи се топлокрвни. Неможат да ја издржат топлината на собата или било каква друга форма на топлина.  Се...