Hypericum perforatum Овој препарат го има истиот ефект кај траума на нервите како што го има Arnica-та на мускулното ткиво. Остри, прободувачки, неиздржливи болки,  кои се движат по должината на нервот, најмногу во пределот на траумата. Се влошува од допир и од...